MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

Robert Borkacki

ul. Przemysława 34
02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

50 milionów

Dodatkowe 50 mln euro trafi do przedsiębiorców planujących inwestycje obniżające wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw. Chociaż pięć mld euro dystrybuowanych przez NFOŚiGW w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało już niemal w całości zakontraktowane lub przekazane beneficjentom, to możliwe są przesunięcia wolnych środków z działań w których pojawiły się oszczędności.

Więcej…

Konsument a odpady

W imieniu Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapraszamy na debatę Konsument na lokalnym rynku gospodarowania odpadami.

Więcej…

Polskie veto

Podczas dzisiejszego spotkania Rady ds. Środowiska Unii Europejskiej Polska, po raz kolejny, samotnie zawetowała przyjęcie przez Ministrów konkluzji, w których wymienione miały być niewiążące cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050. Tym samym nasz kraj potwierdził swój wizerunek hamulcowego Europy, przeciwstawiając się 26 krajom członkowskim Unii Europejskiej. Pomimo polskiego weta rozmowy na temat celów „Mapy drogowej dojścia do gospodarki niskowęglowej do 2050r.” prawdopodobnie będą kontynuowane przez unijnych przywódców.

Więcej…

Konferencja prasowa

W Polsce, jak podają dane Eurostatu, opublikowane w raporcie Komisji Europejskiej w październiku 2010 r., marnuje się blisko 9 mln ton żywności.

Więcej…

Konferencja nt. przełowienia

13 marca 2012 roku koalicja OCEAN2012 wraz z Zespołem Parlamentarnym ds. Gospodarki Morskiej organizuje seminarium naukowe prezentujące rolę zachowania równowagi ekologicznej ekosystemów morskich w odbudowie europejskiego sektora rybołówstwa. Rok 2012 jest rokiem ostatnich prac nad reformą Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej. Jest to tym samym ostatni moment, kiedy obywatele i decydenci mogą wpłynąć na finalny kształt reformy, od której zależy stan morskich ekosystemów, sektora rybołówstwa i w konsekwencji stan gospodarki wszystkich państw Unii.

Więcej…

Forum Energetyki Wiatrowej

„Zróbmy razem dobrą Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii” – apeluje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i organizuje 11 kwietnia XIV Forum Energetyki Wiatrowej w Warszawie. Swój udział w spotkaniu zapowiedział między innymi Mieczysław Kasprzak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. PSEW ma nadzieję, że Forum będzie kluczowym – jeśli nie najważniejszym – elementem  konsultacji społecznych ustawy.

Więcej…

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top