MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

Robert Borkacki

ul. Przemysława 34
02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

Raport Brundtland

tytul

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland w imieniu organizatorów: Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW oraz Urzędu Miasta Warszawy i Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Rejestracja na stronie internetowej konferencji do 6 marca.

Więcej…

ZIELONE CZEKI

1331056

Przekazujemy informacje o inicjatywie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który ogłosił kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi - "Zielonych Czeków".  To nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz innym podmiotom, m.in.: Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych w regulaminie instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 17 marca, a ogłoszenie listy laureatów nastąpi podczas gali z okazji Dnia Ziemi (24 kwietnia). Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach:

  • innowacje i technologie,
  • programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,
  • prace naukowo - badawcze,
  • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
  • publicystyka ekologiczna,
  • działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

Więcej informacji:

https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2020-zielone-czeki-2017.html 

Nagrody SDP 2017

s 2

Poetycka "Wiedźma" rządzi na gali nagród dziennikarskich w Warszawie

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich po raz dwudziesty czwarty przyznało prestiżowe nagrody za wybitne prace w prasie, radiu, telewizji i Internecie w mijającym roku. Podczas gali w Domu Dziennikarza w Warszawie (31.01.2017 r.). nagrodzono także dwie produkcje telewizyjne w ramach Nagrody Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Jury uhonorowało dwa kontrastowe filmy prezentujące różne widzenie świata, które jednak łączy wspólna perspektywa troski i dbałości o środowisko.

Więcej…

Apel EKOS

APEL EKOS DO MARSZAŁKA SEJMU

pap sejm sala 600

Szanowny Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP


Klub Publicystów Ochrony Środowiska "EKOS", działający przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych przez Marszałka Sejmu zmian przepisów regulujących zasady pracy dziennikarzy w Parlamencie. Nowe przepisy ograniczą dostęp dziennikarzy do pomieszczeń sejmowych i kontakty z parlamentarzystami na terenie Sejmu i Senatu. Zdumiewa nas propozycja zakazu obecności, a zarazem rejestrowania dźwięku i obrazu obrad plenarnych i komisji sejmowych. Niezrozumiałe jest dla nas, nieprzyjmowanie przez Pana Marszałka dotychczasowych negatywnych opinii i wystąpień przedstawicieli mediów, a także brak wcześniejszych konsultacji ze środowiskiem dziennikarskim. W naszej ocenie obecnie funkcjonujący model obecności dziennikarzy w Sejmie i Senacie jest dobrą praktyką, zapewnia właściwą i pełną informację obywatelom i opinii publicznej.


W tym miejscu należy przywołać art. 61 Konstytucji RP, bowiem w naszej ocenie propozycje Marszałka Sejmu stoją w sprzeczności zwłaszcza z ust. 2, a w żaden sposób nie wyczerpują znamion określonych w ust. 3.
„Art. 61. 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Uważamy, że władze Sejmu i Senatu są zobowiązane prawem do prowadzenia otwartej polityki informacyjnej. Apelujemy o wycofanie pomysłu ograniczenia możliwości swobodnych kontaktów dziennikarzy i parlamentarzystów.

W imieniu członków Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS zarząd w składzie:

Robert Borkacki - prezes

Krystyna Forowicz - wiceprezes

Paweł Wójcik - wiceprezes

Jolanta Zientek-Varga - sekretarz

Krzysztof Walczak - skarbnik


ŚLUB W EKOSIE

b

Nasi przyjaciele wzięli ślub

Po 14 latach beztroskiego narzeczeństwa, Jola Czudak i Marek Tomaka dzisiaj, w urzędzie Stanu Cywilnego w Wilanowie powiedzieli sobie uroczyście TAK.  Ona w amarantowej sukni, on we fraku –   z powagą, za urzędnikiem powtarzali   tekst przysięgi małżeńskiej. Tylko zaręczynowy pierścionek z brylantem,  zrobił psikusa, włożony na palec ileś lat temu nie chciał ustąpić i dać miejsca ślubnej obrączce. Gdy zmagania zakończyły się sukcesem biliśmy brawo z całego serca.

Przy weselnym stole był czas na ciepłe wspomnienia. Ona – dziennikarka radiowa potem rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, On - dziennikarz telewizyjny i prasowy – musieli się spotkać,  potem już byli razem, a że EKOS miał w tym udział, tym głośniej wznosiliśmy toasty stu lat wspólnego życia.  

Jolu, Marku szczęśliwych dni,

życzą przyjaciele z EKOS-u 

a

KONKURS SDP 2016

Konkurs o Nagrody SDP 2016 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich prowadzi 24. edycję konkursu o Nagrody SDP na najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze i fotoreporterzy. W tym roku przyznane będą nagrody i wyróżnienia w 13 kategoriach tematycznych.

Więcej…

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top