MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

Robert Borkacki

ul. Przemysława 34
02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

Środowisko to...

Szczepański2

 

ŚRODOWISKO TO SYSTEM WIELU KOMPONENTÓW

Rozmowa z dr. inż. Krystianem Szczepańskim, dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

Pięć instytutów badawczych resortu środowiska zawarło 27 stycznia br. porozumienie…

Głównym celem tego porozumienia, które zawarły Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest doprowadzenie do ścisłej współpracy pomiędzy instytutami. Będziemy starali się określić potencjał każdego z nich, by następnie optymalnie wykorzystywać go we współpracy międzyresortowej. Każdy z instytutów specjalizuje się w określonych obszarach środowiska. Chcemy działać lepiej, nie dublować na przykład prac laboratoryjnych i maksymalnie wykorzystać to, czym wspólnie dysponujemy.

Porozumienie przewiduje m.in. wzajemne wsparcie i koordynację badań naukowych oraz wspólne przedsięwzięcia w zakresie promocji wyników prac badawczych i edukacji, wymianę doświadczeń, udostępnianie infrastruktury badawczej. Powołaliśmy już kilka zespołów tematycznych, które określą możliwości współpracy w różnych obszarach. Wspólnie będziemy też analizować kwestie prawne, np. dotyczące zamówień innowacyjnych, które są nowym trybem udzielania zamówień w naszym kraju.

Więcej…

Konferencja

tytul

Konferencja "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland" i Apelu warszawskim o zrównoważony rozwój świata

W dniu 20 marca 2017 roku dokładnie w 30 rocznicę ogłoszenia Raportu Brundtland p.t. „Nasz wspólna przyszłość” miała miejsce konferencja zorganizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, miasto stołeczne Warszawę i Fundację „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. Jednocześnie spotkanie było okazją do celebrowania 25-lecia Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” i 15-lecia Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Patronami medialnymi nad tym wydarzeniem byli: TVP Info, i Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Podczas tego wydarzenia omawiano kwestie związane m.in. z: ideą zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej gospodarki i zrównoważonego społeczeństwa, ochroną przyrody oraz CSR (ang. Corporate Social Responsibility).

Więcej…

Raport Brundtland

tytul

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland w imieniu organizatorów: Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW oraz Urzędu Miasta Warszawy i Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Rejestracja na stronie internetowej konferencji do 6 marca.

Więcej…

ZIELONE CZEKI

1331056

Przekazujemy informacje o inicjatywie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który ogłosił kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi - "Zielonych Czeków".  To nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz innym podmiotom, m.in.: Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych w regulaminie instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 17 marca, a ogłoszenie listy laureatów nastąpi podczas gali z okazji Dnia Ziemi (24 kwietnia). Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach:

  • innowacje i technologie,
  • programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,
  • prace naukowo - badawcze,
  • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
  • publicystyka ekologiczna,
  • działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

Więcej informacji:

https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2020-zielone-czeki-2017.html 

Nagrody SDP 2017

s 2

Poetycka "Wiedźma" rządzi na gali nagród dziennikarskich w Warszawie

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich po raz dwudziesty czwarty przyznało prestiżowe nagrody za wybitne prace w prasie, radiu, telewizji i Internecie w mijającym roku. Podczas gali w Domu Dziennikarza w Warszawie (31.01.2017 r.). nagrodzono także dwie produkcje telewizyjne w ramach Nagrody Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Jury uhonorowało dwa kontrastowe filmy prezentujące różne widzenie świata, które jednak łączy wspólna perspektywa troski i dbałości o środowisko.

Więcej…

Apel EKOS

APEL EKOS DO MARSZAŁKA SEJMU

pap sejm sala 600

Szanowny Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP


Klub Publicystów Ochrony Środowiska "EKOS", działający przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych przez Marszałka Sejmu zmian przepisów regulujących zasady pracy dziennikarzy w Parlamencie. Nowe przepisy ograniczą dostęp dziennikarzy do pomieszczeń sejmowych i kontakty z parlamentarzystami na terenie Sejmu i Senatu. Zdumiewa nas propozycja zakazu obecności, a zarazem rejestrowania dźwięku i obrazu obrad plenarnych i komisji sejmowych. Niezrozumiałe jest dla nas, nieprzyjmowanie przez Pana Marszałka dotychczasowych negatywnych opinii i wystąpień przedstawicieli mediów, a także brak wcześniejszych konsultacji ze środowiskiem dziennikarskim. W naszej ocenie obecnie funkcjonujący model obecności dziennikarzy w Sejmie i Senacie jest dobrą praktyką, zapewnia właściwą i pełną informację obywatelom i opinii publicznej.


W tym miejscu należy przywołać art. 61 Konstytucji RP, bowiem w naszej ocenie propozycje Marszałka Sejmu stoją w sprzeczności zwłaszcza z ust. 2, a w żaden sposób nie wyczerpują znamion określonych w ust. 3.
„Art. 61. 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Uważamy, że władze Sejmu i Senatu są zobowiązane prawem do prowadzenia otwartej polityki informacyjnej. Apelujemy o wycofanie pomysłu ograniczenia możliwości swobodnych kontaktów dziennikarzy i parlamentarzystów.

W imieniu członków Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS zarząd w składzie:

Robert Borkacki - prezes

Krystyna Forowicz - wiceprezes

Paweł Wójcik - wiceprezes

Jolanta Zientek-Varga - sekretarz

Krzysztof Walczak - skarbnik


Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top