MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

ul. Przemysława 34

02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

KONFERENCJA IIASA ENERGY DAY IN POLAND

IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemów w Laxenburgu k. Wiednia Utworzony został w roku 1972 jako międzynarodowa pozarządowa organizacja badawcza, mająca na celu analizowanie i tworzenie propozycji rozwiązań zagadnień istotnych dla całej ludzkości, czyli globalnych, dotyczących kuli ziemskiej jako całości, oraz uniwersalnych, czyli występujących wszędzie, we wszystkich społeczeństwach i gospodarkach. Obecnie członkami IIASA są instytucje naukowe z 18 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Indii i Japonii.

10 czerwca 2008 roku, wtorek
godz. 11:00
Warszawa, Pałac Staszica
Nowy Świat 72
Sala Lustrzana

zapraszamy na KONFERENCJĘ IIASA ENERGY DAY IN POLAND

zorganizowaną przy udziale Komitetu Narodowego PAN ds. Współpracy z IIASA


Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Pani Profesor Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP
Pan Profesor Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk
Przewiduje się udział w konferencji:
Pana Waldemara Pawlaka
Wicepremiera i Ministra Gospodarki
Pana Profesora Macieja Nowickiego
Ministra Środowiska RP

 

Główne tematy referatów:

  • IIASA a perspektywa globalna
  • Perspektywy energetyczne a zmiana klimatu
  • Ocena potencjału produkcji biomasy do celów energetycznych w Europie: metody i wyniki
  • Nieprzewidziane efekty: strategie w zakresie biopaliw a zmiany klimatu
  • Europejskie scenariusze zanieczyszczenia atmosfery i redukcji gazów cieplarnianych. Perspektywa polska
Główne tematy dyskusji:
  • CZY MOŻNA TANIM KOSZTEM ZAPEWNIĆ SOBIE BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE (I GOSPODARCZE)?
  • CZY BIOPALIWA SPOWODUJĄ KLĘSKĘ GŁODU?
  • CZY USTALENIA PROTOKOŁU Z KIOTO SĄ WZIĘTE Z POWIETRZA?

Wystąpienia konferencyjne w języku angielskim.

 

 

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top