MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

ul. Przemysława 34

02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

Apel EKOS

APEL EKOS DO MARSZAŁKA SEJMU

pap sejm sala 600

Szanowny Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP


Klub Publicystów Ochrony Środowiska "EKOS", działający przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych przez Marszałka Sejmu zmian przepisów regulujących zasady pracy dziennikarzy w Parlamencie. Nowe przepisy ograniczą dostęp dziennikarzy do pomieszczeń sejmowych i kontakty z parlamentarzystami na terenie Sejmu i Senatu. Zdumiewa nas propozycja zakazu obecności, a zarazem rejestrowania dźwięku i obrazu obrad plenarnych i komisji sejmowych. Niezrozumiałe jest dla nas, nieprzyjmowanie przez Pana Marszałka dotychczasowych negatywnych opinii i wystąpień przedstawicieli mediów, a także brak wcześniejszych konsultacji ze środowiskiem dziennikarskim. W naszej ocenie obecnie funkcjonujący model obecności dziennikarzy w Sejmie i Senacie jest dobrą praktyką, zapewnia właściwą i pełną informację obywatelom i opinii publicznej.


W tym miejscu należy przywołać art. 61 Konstytucji RP, bowiem w naszej ocenie propozycje Marszałka Sejmu stoją w sprzeczności zwłaszcza z ust. 2, a w żaden sposób nie wyczerpują znamion określonych w ust. 3.
„Art. 61. 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Uważamy, że władze Sejmu i Senatu są zobowiązane prawem do prowadzenia otwartej polityki informacyjnej. Apelujemy o wycofanie pomysłu ograniczenia możliwości swobodnych kontaktów dziennikarzy i parlamentarzystów.

W imieniu członków Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS zarząd w składzie:

Robert Borkacki - prezes

Krystyna Forowicz - wiceprezes

Paweł Wójcik - wiceprezes

Jolanta Zientek-Varga - sekretarz

Krzysztof Walczak - skarbnik


Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top