MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

ul. Przemysława 34

02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

Konferencja prasowa - konkurs

DSC 3022

5. edycja konkursu „Dziennikarze dla klimatu”.

INTERESUJĄCO, RZETELNIE I Z PASJĄ O KLIMACIE

Konferencją prasową zorganizowaną w Polskiej Agencji Prasowej zainaugurowano 26 maja piątą edycję konkursu „Dziennikarze dla klimatu”. Konkurs organizowany jest przez Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS, działający przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wspólnie z Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko).

Misją dziennikarzy powinno być to, żeby trudne dla zwykłych ludzi sprawy, związane ze zmianami klimatycznymi, tłumaczyć i wprowadzać te tematy na forum publicznej debaty. Pomysł, jaki narodził się w Ambasadzie Niemiec służący temu, żeby społeczeństwo polskie zrozumiało mechanizmy związane z ociepleniem klimatu, które zagrażają nam wszystkim był bardzo cenny. Znaczenie konkursu „Dziennikarze dla klimatu” jest ogromne i EKOS – jako organizator ze strony polskiej – czyni wszystko, żeby ten ogólnopolski konkurs był coraz bardziej widoczny i by nagradzane były te osoby, które przygotowują wartościowe materiały prasowe, radiowe, telewizyjne, przebijając się z nimi w swoich redakcjach, co nie zawsze jest proste.

W konferencji inaugurującej piątą edycję konkursu „Dziennikarze dla klimatu” wzięli udział Tomasz Chruszczow, przewodniczący Organu Konwencji Klimatycznej ds. Wdrożeń, reprezentujący Ministerstwo Środowiska, dr Andrzej Kassenberg, współzałożyciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju, członek jury konkursu i Krystyna Forowicz, sekretarz jury, wiceprezes Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Na wstępie red. Paweł Wójcik, wiceprezes Klubu EKOS przypomniał laureatów poprzednich edycji (Tomasz Ulanowski „Gazeta Wyborcza”, Ewa Podolska Radio Tok FM, Marcin Popkiewicz portal Nauka o klimacie, Łukasz Lamża „Tygodnik Powszechny”). Przedstawił też regulamin konkursu. Mogą wziąć w nim udział dziennikarze, którzy publikowali swoje materiały (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe) od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r[ES1] . Nagrodami, a nagroda główna to równowartość 5 tys. euro, uhonorowani zostaną autorzy prac publicystycznych, którzy w najbardziej interesujący i rzetelny sposób przedstawią problemy, konsekwencje i zagrożenia zmieniającego się klimatu. Prace powinny przyczyniać się do popularyzacji idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii i edukacji społeczeństwa.

– W tym roku konkurs został wzbogacony o temat energetyki obywatelskiej. Intencją organizatorów jest promocja lokalnej samowystarczalności energetycznej opartej na źródłach odnawialnych. Konkurs ma uświadomić społeczeństwu, że rozwój energetyki obywatelskiej to szansa na czystą energię w Polsce, redukcję niskiej emisji, szansa na czyste powietrze, lepszą jakość środowiska dzięki ograniczeniu spalania węgla, to także nowe miejsca pracy na rynku lokalnym, w branży OZE, w budownictwie. To także rozwój gospodarczy regionu. Stąd w podtytule konkursu „Dziennikarze dla klimatu” znalazło się hasło „Czysta energia dla Polski". Nie bez znaczenia jest też aspekt odciążenia energetyki konwencjonalnej, która jest mocno zdekapitalizowana, co może grozić nam blackoutem – mówił Paweł Wójcik.

Red. Krystyna Forowicz podkreślała, że zainteresowanie konkursem rośnie z każdym rokiem, a dziennikarze traktują ten konkurs jako bardzo ważny. Zgłosiła propozycję, skierowaną pod adresem sponsorów konkursu, wydania wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie książkowej. Byłaby to z pewnością znakomita lektura, a także dobra popularyzacja problemów związanych z ochroną klimatu.

DSC 3026

Tomasz Chruszczow podkreślał, że rola konkursu „Dziennikarze dla klimatu” jest nie do przecenienia. Działania klimatyczne (mitygacja emisji oraz adaptacja) to problem planowania rozwoju nie tylko w obszarze energetyki. Należy pamiętać, że dla coraz większej liczby państw, uczestników negocjacji klimatycznych, ogromne znaczenie ma uwzględnianie społecznych oraz ekonomicznych skutków wdrażania polityk klimatycznych.

– Polska jest krajem, który od samego początku bardzo aktywnie uczestniczy w procesie negocjacji klimatycznych. Jesteśmy swoistym rekordzistą świata, bo po raz czwarty obejmiemy prezydencję, a po raz trzeci będziemy gościć uczestników konferencji klimatycznej ONZ. To będzie okazja, aby rozmawiać o klimacie, o celach zrównoważonego rozwoju i ich związkach z politykami klimatycznymi w różnych państwach świata. Nie powinna to być rozmowa o ograniczeniach, ale o zrównoważonym rozwoju, o dostępie do energii, wody, o tym, w jaki sposób zapewnić możliwość bezpiecznego życia w krajach rozwijających się. Niezależnie od tego jak widzimy w Europie zadania, które przed nami stoją w związku z koniecznością ochrony klimatu, podstawowym problemem globalnym jest walka z ubóstwem, głodem, zapewnienie dostępu do wody pitnej, bezpieczeństwa energetycznego. Około 0,5 mld ludzi w samych Indiach żyje poniżej jakiegokolwiek minimum. Potrzebują żywności, energii, miejsc pracy. Dla ubogich krajów Azji i Afryki podstawowym paliwem do wytwarzania energii pozostaje wciąż węgiel. Bardzo ważną kwestią jest skuteczna adaptacja do zmian klimatu. Musimy na tyle, na ile jest to możliwe chronić się przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, a także przed tzw. procesami powolnymi (topnienie lodowców, wzrost poziomu morza, zmiany zasolenia). Adaptacja (odpowiednia infrastruktura, systemy ostrzegania itp.) jest ponadto sposobem zmniejszania ryzyka dla inwestorów, których tak bardzo potrzebują kraje rozwijające się – mówił Tomasz Chruszczow.

DSC 3015

Andrzej Kassenberg mówił o ogromnych wyzwaniach związanych z ograniczeniem wzrostu globalnej temperatury na Ziemi. Dzisiaj, jego zdaniem, niedopuszczenie do wzrostu globalnej temperatury na Ziemi o 20C wydaje się trudno osiągalne, a to w tej chwili najważniejszy, obok terroryzmu, problem światowy, ale terroryzm też jest w pewnym stopniu związany ze sprawami klimatu.

– Jeśli nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych czeka nas wzrost poziomu mórz, sztormy, przeróżne ekstrema pogodowe, a także setki milionów uchodźców z Afryki i Azji – mówił Andrzej Kassenberg.

Został policzony tzw. budżet węglowy – ilość węgla, którą możemy wyemitować do atmosfery, aby nie spowodować wzrostu globalnej temperatury o 20C. Budżet ten wynosi ok. 800 mld ton. Co roku emitujemy 40 mld, tak więc w ciągu 20 lat powinniśmy w ogóle przestać emitować gazy cieplarniane. Jeżeli tego nie zrobimy będziemy wydawali ogromne pieniądze na adaptację do zmian klimatu albo ponosili bardzo duże straty.

Dlatego dekarbonizacja gospodarki jest tak ważna. To ograniczenie prowadzi jednak do nowego rynku, który już działa. Biliony dolarów rocznie wydawane są na przedsięwzięcia związane z gospodarką niskoemisyjną. Musimy w Polsce wybrać taką drogę rozwoju, w której dekarbonizacja będzie motorem napędowym zmian, tak jak jest to w Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii, ale także w Chinach i w Indiach. W Chinach wstrzymano 100 inwestycji związanych z energetyką węglową. Energetyka odnawialna również w biednych krajach azjatyckich i afrykańskich, zwłaszcza wzmocniona magazynami energii, ma szansę na dynamiczny rozwój, przede wszystkim dlatego, że nie potrzebuje sieci przesyłowych. Kraje te odejdą od węgla szybciej niż nam się wydaje. Chociaż oczywiście doprowadzenie do takich zmian będzie się wiązało z ogromnymi problemami społecznymi – mówił Andrzej Kassenberg.

DSC 3018

Zwracając się do dziennikarzy zwracał uwagę na potrzebę budowania świadomości tracenia szansy w Polsce na inny rozwój, przynoszący znaczne korzyści. Na konieczność pokazywania przykładów efektywności energetycznej, a także wprowadzania energetyki odnawialnej szczególnie na terenach wiejskich i w małych miastach.

– Konkurs „Dziennikarze dla klimatu” powinien mobilizować opinię publiczną do zmian kierunku naszej gospodarki, do wykorzystania tych szans, które są przed nami. Musimy budować dużą energetykę OZE z systemami magazynowania energii, inwestować w energetykę na morzu, ale powinniśmy też modernizować stare bloki energetyki konwencjonalnej, aby w okresie przejściowym (15–20 lat) zapewniły nam bezpieczeństwo energetyczne – konkludował Andrzej Kassenberg.

Podczas konferencji przypomniano, że każdego roku odbywają się regularne spotkania sygnatariuszy i obserwatorów Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – Konferencje Stron Konwencji Klimatycznej (Conferences of the Parties, z ang. COP). Są one poświęcone szczegółowym rozwiązaniom dotyczącym wcielania w życie postanowień konwencji i planowaniu dalszych przedsięwzięć. W 2018 r., decyzją konwencji klimatycznej ONZ, Polska będzie gospodarzem 24. szczytu klimatycznego (COP24). W szczycie weźmie udział kilkanaście tysięcy osób z ponad 190 krajów – politycy, a także reprezentanci miast, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

– Stanie przed nami ogromne zadanie doprowadzenia do wdrożenia Porozumienia paryskiego, tzn. do zakończenia prac technicznych, przyjęcia pakietu decyzji, które będą zapewniały, że cele Porozumienia paryskiego uda się zrealizować i doprowadzić do powstrzymania wzrostu temperatury powyżej 2oC – mówił Tomasz Chruszczow.

Konkurs „Dziennikarze dla klimatu – Czysta energia dla Polski" świetnie wpisuje się w organizację tego wydarzenia.

Aldona Zyśk

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top