MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

ul. Przemysława 34

02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

"Dziennikarze dla Klimatu - miasto innowacji" - zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu do 31 października 2019 r. Łączna pula nagród to 40 tys. złotych.

dz

Nowe technologie dla oszczędzania energii, fotowoltaika, spółdzielnie energetyczne i walka ze zmianami klimatycznymi w miastach. To tylko niektóre z tematów prac, które mogą być nadsyłane na 7 edycję ogólnopolskiego konkursu „Dziennikarze dla klimatu”. Klub EKOS zorganizował konferencję prasową, na której zostały przedstawione zasady kolejnej, siódmej już edycji ogólnopolskiego Konkursu „Dziennikarze dla klimatu”.

Konkurs organizowany jest przez Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy współpracy z Niemiecką Federalną Fundacją Środowisko (DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt) oraz Ambasadą RFN w Polsce. Jury pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego przyzna nagrody za najlepszą publikację dziennikarską (prasa, radio, telewizja, internet). Główna nagroda w konkursie to 20 tys. zł. (równowartość 5 tys. euro). Łączna wartość nagród dla dziennikarzy to 40 tys. złotych (10 tys. euro). Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest "Miasto innowacji”.

Organizatorzy podkreślają, że "gorącym" problemem zmieniającego się klimatu, którego obecnie doświadczamy, jest środowisko miejskie. To miasta generują gigantyczne ilości zanieczyszczeń i są podatne na ekstremalne zjawiska pogodowe. Zarządzanie nimi stało się ogromnym wyzwaniem i wymaga szczególnych rozwiązań – nowych, inteligentnych technologii, pozwalających łączyć nowoczesną urbanistykę z ekologią. Aby zachęcić media do publikacji materiałów dotyczących tej ważnej tematyki, organizatorzy zdecydowali, że tegoroczna edycja konkursu będzie nosić nazwę "Dziennikarze dla Klimatu - miasto innowacji". Wprowadzono także specjalną kategorię konkursową: Miasto innowacji.

Podstawowym celem konkursu jest zachęcenie dziennikarzy do popularyzowania wiedzy na temat nowych wyzwań jakie stoją przed współczesnymi miastami wobec postępujących zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem roli  innowacji, nowych technologii i rozwiązań, które uczynią środowisko miejskie bardziej ekologiczne i przyjazne dla mieszkańców. Jury oceniając nadesłane prace zwróci szczególna uwagę na to czy podnoszą one świadomość społeczną na temat zagrożeń klimatycznych oraz przedstawiają przykłady w jaki sposób możemy temu zjawisku przeciwdziałać. Inny ważne punkty to popularyzacja  idei rozwoju miasta zrównoważonego oraz przedstawianie pozytywnych przykładów redukcji emisji gazów cieplarnianych (lepsze technologie oraz zmiana stylu życia mogą ograniczyć ilość energii zużywanej przez nas na transport, ogrzewanie, chłodzenie, oświetlanie, używanie urządzeń napędzanych energią elektryczną, produkcję przemysłową, itd.). Jury przy ocenie materiałów nadesłanych na konkurs weźmie pod uwagę czy zachęcają one włodarzy miast, samorządów i społeczności lokalnej do współpracy w podejmowaniu wysiłku na rzecz ograniczania szkodliwych emisji.

Podstawowym celem nowej kategorii „Miasto Innowacji” jest promocja miast otwartych na innowacje na rozwijanie technologii z dziedziny energetyki, transportu oraz informatyki i telekomunikacji, które poprawią funkcjonowanie infrastruktury miejskiej i niosą korzyści dla gospodarki i jak obywateli. Oto kilka przykładów tematyki, która mogą mieć prace z tej kategorii: wykorzystywanie innowacyjnych technologii i pomysłów dla oszczędzania energii, obniżania zarówno kosztów dla miasta jak i ochrony środowiska naturalnego;  budowa elektrociepłowni opalanych biomasą; zakładanie spółdzielni energetycznych;  sięganie po doświadczenia innych krajów, w których np. zamiast samochodów prywatnych proponuje się środki masowej komunikacji znacznie obniżając poziom emisji spalin; montowanie na dachach budynków w centrach miast paneli fotowoltaicznych oraz zakładanie w gęstej zabudowie punktowych obszarów zieleni,  parków, ogrodów deszczowych, które zwiększają odporność miasta na zmiany klimatu. prezentowanie dobrych praktyk, które zwiększają udział obywateli i przedsiębiorstw w rozwijaniu infrastruktury zielonej.

Zgłoszenie oraz prace należy przekazać organizatorom do 31 października 2019 r. (liczy się data wpłynięcia pracy i zgłoszenia do organizatora).Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie utwory, które zostały opublikowane w mediach lub wyemitowane na antenie zostały pomiędzy 1 listopada 2018 r. a 31 października 2019 r. Uroczysta gala i wręczenie nagród będzie miało miejsce 12 grudnia 2019 r. na Zamku Królewskim Warszawie. Więcej informacji: https://www.dziennikarzedlaklimatu.pl/informacje/regulamin

W konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej udział wzięli: dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju (juror konkursu), Tomasz Chruszczow, wielokrotny uczestnik globalnych negocjacji klimatycznych oraz wiceprezesi Klubu EKOS: Krystyna Forowicz i Paweł Wójcik.

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top