MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

Robert Borkacki

ul. Przemysława 34
02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

Zaproszenie na debatę

Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności ETA, Instytut im. E. Kwiatkowskiego oraz firma Procesy Inwestycyjne zapraszają do udziału w debacie ”Założenia do ustawy o strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych” z udziałem Mirosławy Nykiel, Przewodniczącej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

 

Debata odbędzie się 9 marca 2012r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej „Polityki” przy ulicy Słupeckiej 6 w Warszawie.

Do udziału w debacie zaprosiliśmy również:

 • Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • dr Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator
 • Janusz Piechociński, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji
 • prof. Andrzej Kraszewski, Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska PW, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, b. Minister Środowiska
 • Robert Świerzyński, Wiceprezes Zarządu, Energa - Operator
 • Jan Anysz, Członek Zarządu, Mazowiecka Spółka Gazownictwa
 • Bogdan Żmijewski, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Prezes Zarządu, Lewant

 

Zasadniczą barierą w realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych jest obecnie ustawodawstwo - brak jasnych regulacji prawnych sprzyjających przygotowaniu i realizacji tych inwestycji. W zależności od rodzaju i skali przedsięwzięć problemy formalnoprawne są zróżnicowane. Dla przedsiębiorstw sektora energetycznego problemy te mają specyficzny charakter, gdyż w większości dotyczą, przygotowania i realizacji dużych inwestycji liniowych o charakterze strategicznym dla rozwoju gospodarki, tj. rurociągów gazowych i paliwowych, linii elektroenergetycznych itd. Większość problemów z jakimi borykają się obecnie inwestorzy wynika z ustaw O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego, tworzących bariery hamujące procesy inwestycyjne.

Analizując szczegółowo obecną sytuację prawną w kontekście przygotowania i realizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym można postawić następujące tezy:

 • prawo dotyczące planowania zagospodarowania przestrzennego i lokalizowania inwestycji jest niespójne i nieprecyzyjne, wymaga dokonania generalnego przeglądu pod kątem uproszczenia stosowanych procedur, ale również skuteczniejszej ochrony walorów przestrzeni,
 • procedury planowania, lokalizowania i uzgadniania projektowanych inwestycji, takich jak np. inwestycje liniowe są nadmiernie skomplikowane, charakteryzują się łatwością blokowania postępowań poprzez możliwość wielokrotnego odwoływania się od decyzji oraz ich zaskarżania,
 • przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko inwestycji infrastrukturalnych wymaga zmian idących w kierunku racjonalizacji i dostosowania do postulowanych zmian w zakresie systemu planowania przestrzennego i lokalizowania inwestycji.

Obecnie obowiązująca ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym gmin sankcjonuje prymat prawa interesu indywidualnego nad interesem publicznym w zagospodarowaniu terenów. Pogarsza on w sposób zdecydowany warunki przygotowania i realizacji inwestycji liniowych realizowanych na terenach, do których inwestor nie posiada praw własności, np. rurociągi są lokalizowane pod ziemią, a linie energetyczne budowane ponad terenem. Model planowania przestrzennego i gospodarowania przestrzenią na poziomie gminy proponowany przez Ministerstwo Infrastruktury kieruje się logiką przekształcania i rozwoju lokalnych układów przestrzennych, bez uwzględniania wymagań rozwojowych systemów infrastrukturalnych oraz inwestycji o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. W związku z powyższym istnieje konieczność stworzenia nowej regulacji prawnej w postaci ustawy o realizacji inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu państwowym. Proponowana do opracowania ustawa stanowiłaby odejście od obecnego modelu regulacji opartego o koncepcję szczególnego celu publicznego na rzecz ustalenia tych elementów systemów infrastruktury, które są niezbędne dla funkcjonowania państwa i obsługi urządzeń służących końcowemu zaopatrzeniu ludności w media lub usługi. Celem proponowanej regulacji ustawowej dla inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu państwowym jest w założeniu m.in. stworzenie jednolitych warunków do rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury technicznej, która ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych ma znaczenie dla funkcjonowania państwa, przy zachowaniu warunków zrównoważonego rozwoju kraju i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Intencją proponowanej inicjatywy legislacyjnej jest przyznanie wojewodom (a w razie realizacji zamierzonej reformy kompetencyjnej — marszałkom województw) generalnej kompetencji do nadzoru nad inwestycjami infrastrukturalnymi o znaczeniu państwowym oraz do wydawania decyzji administracyjnych, dotyczących tych inwestycji, w przypadku inwestycji liniowych — w granicach swojej właściwości miejscowej.

Zainteresowanych udziałem w debacie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 6 marca br. na adres:

zgł Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top