MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

Robert Borkacki

ul. Przemysława 34
02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

Energetyka wiatrowa

NFOŚiGW finansuje budowę nowych przyłączy energetycznych do elektrowni wiatrowych. Deweloperzy farm wiatrowych, operatorzy sieci, producenci i dystrybutorzy energii łatwiej podłączą nowe wiatraki do sieci.

W Polsce najlepsze warunki do budowy farm wiatrowych panują na obszarach, gdzie infrastruktura sieciowa jest mało rozbudowana i słabej jakości. To podstawowe bariery w rozwoju energetyki wiatrowej, do których należą również utrudnienia w podłączeniach farm wiatrowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 14 marca przez kolejne dwa tygodnie przyjmuje wnioski na dofinansowanie budowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznej umożliwiających podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej.

Z dopłat skorzystają nie tylko producenci i dystrybutorzy energii oraz operatorzy sieci przesyłowych, ale również deweloperzy budujący nowe farmy wiatrowe. Za każdy megawat podłączonej mocy z elektrowni wiatrowej otrzymają 200 tys. zł dotacji, łącznie jednak nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych swojej inwestycji. Zaplanowany budżet programu „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej wynosi 55 mln zł i został przewidziany na 3 lata. Warunkami otrzymania dofinansowania będzie koszt całkowity inwestycji przekraczający 8 mln zł oraz terminowa realizacja przedsięwzięcia. Inwestycje sieciowe zostaną zakończone do 30 czerwca 2013 r. a podłączenie nowych turbin wiatrowych do Krajowej Sieci Energetycznej (KSE) powinno nastąpić najdalej w ciągu następnych 15 miesięcy.

Wśród wielu odnawialnych źródeł energii, inwestycje w farmy wiatrowe są obarczone stosunkowo małym ryzykiem i najmniej wymagają wsparcia publicznego. Największą dla nich przeszkodą jest zły stan infrastruktury sieciowej i temu właśnie chcemy zaradzić.” mówi Jan Rączka, prezes Zarządu NFOŚiGW. Oprócz nowych przyłączy energetycznych, dofinansowana może być też budowa i rozbudowa: nowych odcinków sieci napowietrznej, rozdzielni mocy, stacji transformatorowo-rozdzielczymi i połączeń między nimi, rezerwowych źródeł energii a także modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy.

Środki przeznaczone na ten cel pochodzą ze sprzedaży przez Polskę nadwyżek praw do emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z protokołem z Kioto w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Środki te przeznaczane są również na poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, budowę biogazowni rolniczych oraz elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW  

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top