MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

ul. Przemysława 34

02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

Wyniki debaty publicznej


Szanowni Państwo
, 8 maja br. korzystając z gościny Wyzszej Szkoły Ekologii i Zarządzania odbyła się zorganizowana przez EKOS debata publiczna, której temat brzmiał: Projekt reformy finansów publicznych – szansa czy zagrożenie dla systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce?
W debacie wzięli udział: Adam Pęzioł, podsekretarz stanu w ministerstwie Finansów, prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski, b. minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, przewodniczący komitetu Człowiek i Środowisko Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, kierownik Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej i dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz reprezentanci mediów i innych zainteresowanych środowisk oraz Artur Rajzer, naczelnik w Departamencie Funduszy Ekologicznych Ministerstwa Środowiska.

W czasie konferencji zwróciliśmy się do uczestników o przedstawienie podstawowych tez swoich wystąpień. Klikając na poniżej umieszczony skrót
(W Y S T Ą P I E N I A) przedstawiamy głosy prof. dr hab. inż. Stefana Kozłowskiego oraz wiceministra Adama Pęzioła, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

WYSTĄPIENIA

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top