MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

ul. Przemysława 34

02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska

EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP. Podczas inauguracyjnego posiedzenia określiliśmy zadania, z których główne to:

  • Krzewienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie, zwłaszcza wśród ludzi podejmujących decyzje gospodarcze i polityczne;
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dziennikarzy w problematyce ekologicznej;
  • Współpraca z instytucjami, których zadaniem jest ochrona środowiska w Polsce;
  • Organizacja sesji wyjazdowych, seminariów, innych form spotkań służących wymianie myśli, poglądów i doświadczeń między dziennikarzami i instytucjami, które odpowiadają w Polsce za ochronę środowiska.

Z uwagi na to, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich już wówczas oficjalnie nie funkcjonowało, grupa założycieli zdecydowała, że Klub EKOS będzie niezależnym klubem twórczym funkcjonującym przy Zarządzie Głównym Ligi Ochrony Przyrody – organizacji postrzeganej jako apolityczna. Oczywiście chodziło przede wszystkim o to, by zapewnić Klubowi obsługę administracyjną, bowiem Klub nie posiadał osobowości prawnej, ani też żadnych własnych środków na działanie. Trzeba powiedzieć, że Liga Ochrony Przyrody przez te wszystkie lata wspierała Klub finansowo bez żadnych warunków. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych również LOP stanął przed problemami finansowymi. Stąd zarząd EKOS-u podjął decyzję o afiliowaniu Klubu przy SDP. Tak też się stało w kwietniu 1999 roku gdy Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich podjął uchwałę o afiliowaniu przy ZG SDP Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Jest to kolejny, trzeci już klub twórczy działający przy ZG SDP w formule klubu autonomicznego i otwartego.

EKOS skupia ok. 100 dziennikarzy prasy, radia i telewizji z całego kraju specjalizujących się w publicystyce ekologicznej. Działania klubowe przybierają rozmaite formy. Członkowie Klubu reprezentują różne środowiska również różne opcje polityczne a także przynależność do różnych organizacji dziennikarskich zarówno Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jak i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Wszystkich członków EKOS-u łączy zainteresowanie problematyką ochrony środowiska i chęć uczestniczenia w pracach Klubu na rzecz polskiej ekologii.

Zazwyczaj Klub organizuje w odstępach nieregularnych kilkudniowe sesje wyjazdowe do miejsc budzących szczególnie duże zainteresowanie dziennikarzy zajmujących się problematyką ekologiczną. Są to zarówno miejsca zagrożone pod względem ekologicznym jak też przeciwnie, zakątki kraju, w których przyroda ma szansę na przetrwanie.

Z EKOSem dziennikarze zjeżdżali do kopalni, odwiedzali zakłady przemysłowe takie jak Puławskie Azoty czy Pudliszki, wielokrotnie spotykali się z problematyką leśną wizytując leśników od Gór Izerskich po Zielone Płuca Polski.

Efektem wyjazdów są liczne publikacje w mediach opisujące zagrożenia bądź walory przyrodnicze odwiedzanych przez dziennikarzy regionów. Z reguły w sesji biorą udział wszystkie zainteresowane strony, a także niezależni eksperci – zazwyczaj naukowcy przedstawiający swoją opinię na dany temat. Dużą wagę przykładamy do kontaktów z lokalnymi władzami samorządowymi. W efekcie publikacje zawierają informacje z wielu źródeł. Innym, niezwykle ważnym efektem sesji wyjazdowych jest samokształcenie się dziennikarzy konfrontujących „na miejscu” swoją wiedzę z rzeczywistością.

Klub EKOS włącza się też w kampanie służące środowisku w Polsce. Przykładem skutecznej kampanii EKOS-u jest kilkuletnie wspieranie idei utworzenia na terenach jeszcze nie zdegradowanych Polski północno-wschodniej „Zielonych Płuc Polski”.

Klub organizuje również szkolenia dla swoich członków. Są to albo kilkudniowe spotkania ze specjalistami z dziedziny ochrony środowiska, albo warsztaty z zakresu dziennikarstwa ekologicznego prowadzone przez ekspertów krajowych lub zagranicznych. W listopadzie 1998 r., Klub wspólnie z ICFJ (International Center for Journalists) z Waszyngtonu zorganizował w Kazimierzu n/Wisłą warsztaty dziennikarskie z udziałem dziennikarzy ekologicznych z USA. W ramach współpracy z ICFJ uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji dziennikarzy ekologicznych w Bratysławie.

Klub intensywnie współpracuje z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Z jednej strony NGO-s są źródłem informacji dla dziennikarzy, z drugiej – dziennikarze przekazują informacje działaczom ekologicznym, którzy wykorzystują je w kontaktach z administracją rządową.

EKOS współpracuje z resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska. Stałą praktyką są spotkania z członkami sejmowej i senackiej komisji ochrony środowiska oraz władzami instytucji i urzędów odpowiedzialnych w Polsce za ochronę środowiska.

Niestety są też i problemy. Podstawowym jest brak własnych środków na prowadzenie działalności. Wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia klubowe były sponsorowane, co jednak w pewnym stopniu uzależnia nas od mocodawców. A sponsorów coraz trudniej jest pozyskać. Dużą bolączką jest również trudność z jaką przedziera się problematyka ekologiczna do dużych mediów. Taki stan rzeczy powoduje, iż redakcje niechętnie patrzą na wyjazdy członków Klubu na sesje terenowe traktując to jako czas stracony. Również problematyka prezentowana na sesjach często musi ustępować miejsca komercji. To pociąga za sobą również mniejsze niż kiedyś zainteresowanie młodych dziennikarzy problematyką ekologiczną.

Klub posiada własną, choć umieszczoną gościnnie, witrynę internetową pod adresem: www.ekos.org.pl .

Opracował: Paweł Wójcik

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top